Cursus HTML – Deel 1

Websites worden geschreven in een speciale opmaaktaal, HTML genaamd. HTML staat voor hypertext markup language. In feite betekent dit: een opmaaktaal voor hypertekst. Hypertekst is een naam voor tekst met hyperlinks in, en links zijn de woorden waar je op klikt om naar een andere pagina te gaan.

Genoeg nu over de definitie van HTML. Hoe zit het systeem van HTML nu precies in elkaar? Om je tekst te kunnen opmaken heb je bepaald codes nodig. Dit gaat van heel eenvoudige dingen, bvb. om tekst vet te maken, tot ingewikkeldere dingen zoals bvb. frames en tabellen. Alle codes in HTML staan tussen een kleiner dan teken (<) en een groter dan teken (>). De code om je tekst vet te maken ziet er bvb. zo uit:

<B>Dit is vette tekst</B>

De code met je groter en kleiner dan tekens wordt een tag genoemd. Hierop gaan we verder in in het hoofdstuk tags.

1.1 Tags

Bij normale code bestaat je code uit 2 tags, zoals je in het voorbeeld hierboven met de vette tekst ziet: een begintag en een eindtag. De begintag kan er zo uit zien: <blablabla> en de eindtag zo: </blablabla>. Let op het schuine streepje in de eindtag dat aangeeft dat het om een eindtag gaat. Te tekst tussen het < en > teken omschrijft wat er met de tekst tussen die twee tags moet gebeuren.

Soms kan je aan je tag één of meerdere parameters toevoegen. Zo’n tags worden containers genoemd. Containers zien er zo uit: <blabla blabla=”blabla”>. Die extra parameters mag je weglaten als ze niet nodig zijn, dan wordt gewoon de standaardinstelling gebruikt. Dit zal later duidelijk worden. Nu moet je nog op één ding letten bij tags met parameters: de eindtag van een tag met parameter bevat die parameters niet. Je eindtag ziet er dan zo uit: </blabla> en niet </blabla blabla=”blabla”>. Hieronder geef ik een voorbeeld van een gewone tag en een container:

Gewone tag: <U>Dit is onderlijnde tekst</U>

Container: <FONT FACE=”Arial”>Dit is Arial tekst</FONT>

Naast al deze tags bestaan er nog enkele speciale tags en containers die géén eindtag nodig hebben, maar dit zijn uitzonderingen en die zullen we in de cursus zelf bespreken wanneer we ze nodig hebben.