Links maken

Een link naar een andere pagina leg je met de volgende code:
<A HREF=”pagina.html” TARGET=���_top”>dit is een link</A>

De elementen van de linktag worden hieronder uitgelegd:

HREF=”pagina.html” Hier plaats je de bestandsnaam + extensie (bij een webpagina .html of .htm, bij een figuur .gif of .jpg) van het bestand waarnaar je linkt. Dit kan een andere pagina, een afbeelding een figuur, een e-mail adres, … zijn. Wanneer je wil linken naar een e-mail adres vul je hier mailto: gevolgd door het e-mailadres in.

TARGET=”_top” Hier definieer je hoe of waar je link geopend moet worden. Wanneer je dit element weglaat wordt de link standaard geopend in het (frame)venster waarin je je bevindt. Je kan hier de naam van het frame invullen als je met frames werkt (zie HTML voor gevorderden, frames), of je kan hier zeggen dat alle frames moeten verdwijnen en de link in het volledig venster geopend moet worden (_top), of dat de link in een nieuw browservenster geopend moet worden (_blank).