Tekst indelen

3.1 Alinea’s en uitlijning
Om in HTML te kunnen werken met alinea’s moet je 2 tags kennen: <P> en <DIV … >. Hieronder worden die 2 tags omschreven:

<P>: De P-tag is de eenvoudigste en heeft geen eindtag nodig. Je zet de tag tussen 2 alinea’s, dan wordt er een witruimte tussen de 2 alinea’s gelaten.

 <DIV … >: Met de DIV tag (eigenlijk is het een container) kan je de tekst in je alinea uitlijnen. Deze tag heeft wel een eindtag (</DIV>) nodig. De DIV-tag bevat het element ALIGN=”xxx”. Het ALIGN-element kan de volgende 4 waarden bevatten: left (links uitlijnen), right (rechts uitlijnen), center (centreren) of justify (uitvullen, enkel bij Internet Explorer).

3.2 Regeleinde

Wanneer je in je HTML-code je entert (= op de ENTER-toets drukken om naar een volgende regel te gaan), wordt er daarom niet in op je browser scherm ook automatisch een regeleinde genomen, je tekst zal gewoon doorlopen. Je zal wel ondervinden waarom dit zo beter is. Om een regeleinde te plaatsen moet je gewoon op de plaats van het regeleinde de tag <BR> plaatsen. Deze tag heeft, net als de P-tag geen eindtag nodig. Let wel: je moet deze tag enkel plaatsen als het echt nodig is, normaal breekt je browser scherm de tekst gewoon af als hij aan het einde van zijn scherm is.

3.3 Titels

Het systeem om titels in je HTML-tekst toe te voegen lijkt op dat van Word: je werkt ook met kop 1, kop 2, kop 3, … waarbij kop 1 de hoofdtitel is , kop 2 een ondertitel, …

Je voegt je titel in tussen de <HX> en </HX> tags. De X vervang je door een cijfer van 1 tot 7, naar gelang je een kop 1, kop 2, … of kop 7 titel wilt. Normaal krijgen je koppen dan een standaard opmaak van je browser en worden ze links uitgelijnd, maar je kan ze verder opmaken door ze tussen de andere opmaaktags te zetten.

3.4 Horizontale lijn

Om een horizontale lijn tussen je tekst te plaatsen gebruik je de tag <HR>. Ook deze tag heeft geen eindtag nodig. De tag kan eventueel nog de volgende elementen bevatten:

WIDTH=”xx”: De breedte van de lijn over je scherm. Standaard wordt de hele breedte van je scherm gebruikt, maar je kan de lijn ook korter maken door de xx te veranderen in een waarde van pixels of een procent (een getal gevolgd door %, dus bijvoorbeeld WIDTH=”50%”). De lijn wordt standaard gecentreerd.

SIZE=”xx”: De dikte van de lijn. Als je dit element weglaat wordt er gewoon een standaard lijn gebruikt. Je moet xx veranderen in een waarde van pixels NOSHADE: Als je dit element toevoegd in de tag verdwijnt het schaduweffect en wordt de lijn een gewone lijn.